TEKST: GEIR A. ARNEBERG

Økningen fører til at bønder må betale rundt 50 prosent mer for gjødsel enn kompensasjonen i statsbudsjettet – som ble avtalt i tilleggsforhandlingene.

RESULTATET KAN BLI MINDRE AVLINGER

Store aktører har stengt ned deler av produksjonen, noe han mener er en indikasjon på at de ikke tror det som mulig å ta ut kostnadsveksten i form av økte priser.

Ifølge gjødselprodusenten Yara er det energiprisene, og særlig gassprisen, som har drevet opp prisen de siste månedene. Også handelsrestriksjoner spiller inn.

– Gjødsel er et veldig energiintensivt produkt. Når gassprisen er tredoblet de siste månedene, så gir det ekstremt høye priser, sier markedssjef i Yara, Anders Trømborg.

Han sier han ikke kan se tegn til at prisene vil synke med det første

YARA UTSETTER PRISJUSTERING

Selv om dagens gjødselpriser videreføres på ubestemt tid, har vi de siste månedene opplevd store svingninger i gjødselmarkedet som følge av krigen Ukraina. Derfor utsatte Yara den planlagte prisreguleringen 1. mai inntil videre.

– Det selges ikke så mye gjødsel i Europa på denne tiden av året. Vi håper rammevilkårene for å sette en mer langsiktig pris på gjødsel, vil være bedre på et litt senere tidspunkt. Prisene vi satte i april vil derfor være gjeldende inntil videre, sier markedssjef Anders Trømborg i Yara.

Noe av årsaken knyttes til at Russland tidligere i uken vedtok å stoppe gassleveransene til Polen, Bulgaria og Romania. Det førte til en umiddelbar økning på 17 prosent i de europeiske gassprisene. Også situasjonen i India spiller inn på gjødselprisene, ifølge Trømborg.

– India går nå inn i den perioden av året hvor de kjøper aller mest gjødsel. Hva som skjer der, påvirker hele verdensmarkedet og prisene. Skal India ha svært mye gjødsel, går prisene opp. Skal de ikke ha så mye, kan prisene reduseres. Når man ser hvilken retning gjødselsalget i India tar, blir det lettere å forutsi prisene på litt lengre sikt, sier han.

anders-tromborg-web
SAMMENSATT: Årsakene til mer enn doblingen av prisen på kunstgjødsel siden 1. juli i fjor og fram til i dag er sammensatt, ifølge markedssjef Anders Trømborg i Yara. FOTO: YARA

PRISHOPP ETTER KRIGSUTBRUDD

Prisen på gjødsel har steget til mer enn 10 kroner per kilo siden krigsutbruddet i Ukraina. Yara varsler begrenset tilgang på råvarer som følge av denne krigen. Prisøkningen kom etter at Yara i mars måtte sette opp prisene på sine produkter.

– Prisene i Europa begynte å gå som ei kule. Vi hadde ikke annet valg enn å sette opp prisene, sier Anders Trømborg.

Flere steder i landet har prisen på fullgjødsel og nitrogengjødsel passert 10 kroner per kilo. Felleskjøpet, som er distributører av gjødsel, varsler også prisøkning etter at Yara nå har økt sine priser. Trømborg forklarer prisveksten med en ekstrem kostnadsvekt og et svært avgrenset tilbud.

– Mange råvarer og innsatsfaktorer øker i pris. Stadig nye sanksjoner fra Vesten gjør at vi ikke kan kjøpe inn råvarer fra russiske handelspartnere lenger, sier han.

Yara sier at fordi tiden fremover er såpass uoversiktlig og utfordringene såpass store, vet de ennå ikke om prisene vil stige ytterligere

STORPOLITIKK OG KRIG

Budsjettnemnda for jordbruket regnet i september i 2021 ut at prisen på fullgjødsel hadde økt fra rett under fire kroner til over 5,30 kroner per kilo. Mot slutten av november gjorde prisene på fullgjødsel nye byks og passerte åtte kroner per kilo flere steder i landet. Etter at krigen i Ukraina startet, nådde prisen for første gang over 10 kroner.

– Prisene på gjødsel vil på et eller annet tidspunkt falle tilbake. Med høy etterspørsel og krevende energimarked vet vi lite om når. Og etter krigsutbruddet i Ukraina ble denne usikkerheten ytterligere forsterket. Årsakene til mer enn doblingen av prisen på kunstgjødsel siden 1. juli i fjor og fram til i dag er sammensatt, ifølge markedssjef Trømborg.

– Høy etterspørsel og høye energipriser kombinert med komplisert storpolitikk, og ikke minst krigsutbruddet, har gitt det prisnivået vi har nå, sier Trømborg.

Han forklarer at det startet med Kinas enorme appetitt på landbruksråvarer i 2020 og 2021 som nærmest tømte det internasjonale markedet, og medførte at prisene på landbruksråvarer og gjødsel steg. Deretter kom energikrisen på gass i Europa, og trakk gjødselprisene ytterligere opp. Energi utgjør en stor del av produksjonskostnadene for gjødsel.

–Gjødselprisene gikk rett i taket i månedsskiftet september/ oktober. Først som følge av økte gasspriser og forsterket av at Kina bestemte seg for eksportstopp fram til 30. juni neste år av nitrogen og fosfor. I samme tidsrom har også Russland – som stor eksportør av råvarer til gjødselproduksjon

– innført eksportkvoter. Ved inngangen til 2022 hadde altså to av verdens største aktører på gjødselmarkedet trukket tilbake mye av det globale tilbudet. Et tilbud som det vil være svært utfordrende for øvrige aktører å dekke på kort sikt.

– Og da Russland startet krig med Ukraina ble denne situasjonen ytterligere forsterket. Det eneste jeg han si med visshet, er et fremtiden er uviss, sier Anders Trømborg.